Binnen het SCI-netwerk kan je ook met Long Term Volunteering (LTV) voor een langere periode vrijwilligerswerk gaan doen.

Bij LTV gaat het meestal om projecten van 3 tot 12 maanden, waarbij er heel wat mogelijkheden zijn: van helpen in een weeshuis tot werken op een biologische boerderij. LTV staat open voor iedereen met ervaring in vrijwilligerswerk en kan in elk land plaatsvinden waar een SCI-tak of -partner aanwezig is. Bovendien is er boven de 18 jaar geen maximumleeftijd voor een deelname aan een LTV-project.

Meestal zorgt het project zelf voor de accommodatie van de vrijwilliger en is die ook verzekerd door SCI. De vrijwilliger staat wel zelf in voor de vervoerskosten van en naar het project. Verder vraagt VIA aan LTV-deelnemers €30 lidgeld en een kleine administratieve bijdrage.

Interesse in een LTV? Contacteer VIA voor de lijst met mogelijk LTV's of neem een kijkje op de database van SCI