VIA juicht kleine en grote initiatieven toe die verschillende culturen samenbrengen. Leer snel enkele van onze vrienden kennen:

Fiesta Mundial

Een van de gezelligste festivals van het jaar vindt elk jaar in september plaats aan de Keiheuvel in Balen. Fiesta Mundial schotelt de festivalgangers een interactief en uiteenlopend programma voor, dat betaalbaar is voor iedereen.

Bedenkt dat Fiesta Mundial ook nog bijdraagt tot een socialer en duurzamer bewustzijn en je hebt het recept voor een topevenement, dat dit jaar al haar 20e verjaardag viert.

Koning Kevin

Koning Kevin vzw is een landelijk georganiseerde jeugdwerkorganisatie, erkend door de Vlaamse Gemeenschap. Ons doel is om bij kinderen en jongeren een speelse, verantwoordelijke en bezielde houding te stimuleren. We organiseren activiteiten waarin - behalve een overdaad aan dans, toneel, muziek, beeld, media en spel - veel creativiteit aan bod komt. We doen dat met 9 vaste medewerkers en bijna 200 vrijwilligers. We geven vorming aan begeleiders van kinderen en jongeren binnen het jeugdwerk. Daarvoor hebben we een uitgebreid cursusaanbod, dat begint met de Basiscursus animator, en eindigt met de instructeurscursus. Daarnaast bieden we een pakket vorming op aanvraag aan, waarvan vorm en inhoud aangepast kan worden aan de noden en verlangens van de aanvrager.
In de zomervakantie organiseren we creatieve kinder- en jongerenvakanties. 
We zijn voortdurend op zoek naar vernieuwing, en schuwen het experiment niet. We proberen nieuwe spelvormen uit in onze laboprojecten, en gaan originele kruisbestuivingen aan met andere organisaties zoals het Leuvense Museum M.
Onze thuisbasis is een klein, geel kasteel in Kessel-Lo, dat we ook uitbaten als jeugdverblijfscentrum Heiberg

Na Fir Bolg

Het Rode Kruis

De Wereldwerf

De Wroeter

Fiesta Mundial

Boombal Festival

De Biopluktuin

Gitannekesfoor

Wemelkamp

De Sterrebloem

De Koer

Petitie

Op Petitie.be kan elke persoon of organisatie een professionele petitie lanceren of ondertekenen, en dat allemaal gratis! Het doel? De civil society een krachtigere stem geven in de politieke wereld door gevoelige kwesties openbaar aan te kaarten.

Let's Do It!

Een van de grooste vormen van milieuvervuiling blijft het massale sluikstorten van groot en klein afval. Let's do it! Belgium probeert die vervuiling een halt toe te roepen door massale zwerfvuilacties te organiseren en de wereld te sensibiliseren.

Let's do it! Belgium is onderdeel van de wereldwijde Let's do it! Belgium - beweging die in 2008 ontstond in de Baltische republiek Estland. Voor meer informatie kan je terecht bij: jef.helderweert@skynet.be.

Balkan Trafik

Dit festival in Brussel belooft in de eerste plaats een verbonden groepsgevoel, zonder vooroordelen, met ruimte om de Balkan in al zijn glorie te ontdekken. Want hoewel de Zuidoost-Europese landen om de hoek liggen, kennen we hun rijke cultuur nauwelijks. Balkan Trafik richt zich vooral tot de jongeren en probeert hen te “mengen” met hun buitenlandse leeftijdsgenoten, maar uiteraard zijn alle leeftijden welkom. De belangrijkste boodschap: landsgrenzen of een zwaar verleden mogen geen wig drijven tussen de Europeanen.