Werken in de wereld met VIA

Work@world, waarom zou je er eigenlijk aan meedoen?

Work@World is de naam die wij geven aan vrijwilligersprojecten die enkele weken duren en wereldwijd plaatsvinden. Tijdens zo een project krijg je de kans om enkele weken samen te leven en te werken met een internationale groep vrijwilligers. Bovendien draag je ter plaatse een belangrijk steentje bij tot een maatschappelijk zinvol project. Op die manier ontmoet je niet alleen anderen, maar ontdek je ook jezelf in een boeiende en culturele setting. Na twee of drie weken keer je, verrijkt door jouw interculturele ontmoetingen, weer huiswaarts.

Klinkt heel mooi, is er ook iets voor mij bij?

Heb je twee linkerhanden, maar een groot hart voor kinderen? Vind je stadsdrukte maar niets en breng je je tijd liever door in de natuur? Of geef je liever les?

De projecten van Work@World zijn ingedeeld in veertien uiteenlopende categorieën. Zo kan je bijvoorbeeld een fototentoonstelling in elkaar steken in IJsland, de tuin van een boeddhistisch meditatiecentrum in Groot-Brittannië opknappen of oudere mensen helpen in Fukushima. Bij VIA vind je vast en zeker een kamp dat bij je past.

Ontdek snel welk kamp op jouw lijf geschreven is!

Mag ik zomaar mee?

Een cruciale voorwaarde om mee op werkkamp te gaan, is dat je gemotiveerd bent. Wij vinden het belangrijk dat je een zinnige bijdrage kan leveren en dat je een open, verdraagzame houding tegenover anderen aanneemt. VIA zoekt dan ook mensen die bereid zijn om in een leuke sfeer met andere vrijwilligers en begeleiders samen te leven en te werken. Daarnaast vinden we het belangrijk dat je interesse hebt in het maatschappelijke welzijn en een tolerante houding aanneemt tegenover de leef- en werkomstandigheden van jouw project.

In principe kan iedereen die ouder is dan 18 jaar aan een kamp deelnemen. Voor sommige kampen geldt een minimumleeftijd van 16 jaar, maar dat staat dan vermeld op de projectbeschrijving. In tegenstelling tot vele andere organisaties, hanteren we geen maximumleeftijd. Bij VIA is iedereen welkom!

Hoe ziet de praktische kant van Work@World er uit?

Work@World staat niet gelijk aan een luxevakantie: het leven in de meeste kampen is sober. De vrijwilligers slapen bijvoorbeeld gewoonlijk in een gemeenschappelijke kamer, tent of zolder. Uiteraard krijg je op voorhand wel altijd informatie over de accommodatie van je verblijfplaats.

Naast de accommodatie, zijn ook de maaltijden doorgaans eenvoudig: verwacht je niet aan uitgebreide driegangmenu’s. In veel gevallen rekent men ook op de vrijwilligers om zelf te koken. Dat maakt de ervaring dan weer extra boeiend, want zo leer je ook de eetculturen van je medevrijwilligers kennen. Sta open voor en geniet van de lokale eetgewoonten. Als men op de kamplocatie enkel vegetarische maaltijden aanbiedt, dan wordt dat zeker in de projectbeschrijving vermeld.

Work@world dicht bij huis?

Ook in Vlaanderen en Wallonië zijn er een heleboel interessante en vernieuwende non-profit projecten waar er Work@world kampen georganiseerd worden. Zo werken we in Vlaanderen samen met Koning Kevin, Na Fir Bolg, de Wereldwerf, de Wroeter, OC Lint, OC Ter Dennen, de Biopluktuin, Gitannekesfoor, Fiesta Mundial, Wemel v.z.w. en Boombal.

Wat kost een Work@World?

Het inschrijvingsgeld voor een Work@World-kamp bedraagt €130 voor projecten in België en €160 voor projecten in het buitenland.
Voor bepaalde bestemmingen vragen we extra inschrijvingsgeld, te betalen bij aankomst op de bestemming. We vermelden het juiste inschrijvingsbedrag natuurlijk steeds in de projectbeschrijving. Er kunnen drie redenen zijn voor verhoogde inschrijvingskosten:

  • Door de economische situatie in het land is het voor de partnerorganisatie van VIA ter plaatse soms onmogelijk om de kost en inwoon van de vrijwilligers (volledig) zelf te dragen.
  • Op sommige projecten werken de vrijwilligers maar een beperkt aantal uren en krijgen ze een uitgebreid cultuur- of studieprogramma aangeboden.
  • Voor projecten in het Zuiden hebben vrijwilligers een bijkomende verzekering nodig, en daar vragen we meestal een extra bijdrage voor.

Het is belangrijk te weten dat vrijwilligers zélf instaan voor de reiskosten naar de bestemming. Bovendien willen we onze vrijwilligers vragen om op een zo ecologisch mogelijke manier te reizen.!

Waarvoor gebruikt VIA dat geld ?

Om te beginnen brengen alle inschrijvingen administratief werk met zich mee, waarmee kosten gepaard gaan. Daarnaast bekostigen we ook de kost en inwoon van het project zelf met dat bedrag (behalve bij sommige kampen in het Zuiden, maar dan vermelden we dat in de kampbeschrijving). Verder kan je als Work@World-vrijwilliger ook de voorbereidingsdag en het terugkomweekend bijwonen.

Bovendien zit in het inschrijvingsgeld ook al €30 lidgeld. Als je het jaar erop opnieuw aan een Work@World deelneemt, mag je die €30 uiteraard aftrekken van het inschrijvingsbedrag.

Lid zijn van VIA heeft zo zijn voordelen: leden zijn welkom op de Algemene Vergadering en kunnen deelnemen aan exchanges en seminaries voor VIA.

Alles duidelijk?

We hopen dat je na het lezen van deze brok informatie al een beter beeld hebt van ons Work@World-programma. Ben je nog niet zeker of je op kamp wil of heb je nog meer informatie nodig? Bekijk dan zeker de veelgestelde vragen en bereid jezelf alvast voor op jouw grote avontuur. Als je ook daar geen antwoord op je vraag vindt, mail dan gerust naar via@viavzw.be.

Aan de slag!

Projecten opzoeken en jezelf inschrijven kan via de projectendatabank. Hierop bieden we het hele jaar door vrijwilligerskampen aan. Voor vragen over het verloop van de inschrijving, kan je hier terecht.